IModuleParameterHandler

public interface IModuleParameterHandler

com.android.tradefed.testtype.suite.params.IModuleParameterHandler


Interfejs parametrów modułów pakietów.

Streszczenie

Metody publiczne

default void addParameterSpecificConfig ( IConfiguration moduleConfiguration)

Dodaje do IConfiguration z określonymi potrzebami parametru.

abstract void applySetup ( IConfiguration moduleConfiguration)

Zastosuj do modułu IConfiguration konfigurację modułu specyficzną dla parametru.

abstract String getParameterIdentifier ()

Zwraca nazwę, pod którą będzie identyfikowany sparametryzowany moduł.

Metody publiczne

addParameterSpecificConfig

public void addParameterSpecificConfig (IConfiguration moduleConfiguration)

Dodaje do IConfiguration z określonymi potrzebami parametru. Na przykład wstawianie lub usuwanie docelowych programów przygotowujących z konfiguracji.

Parametry
moduleConfiguration IConfiguration : IConfiguration modułu

zastosujUstawienia

public abstract void applySetup (IConfiguration moduleConfiguration)

Zastosuj do modułu IConfiguration konfigurację modułu specyficzną dla parametru. Mogą to być na przykład dodatkowe opcje dla osób przygotowujących się lub testów.

Parametry
moduleConfiguration IConfiguration

getParameterIdentifier

public abstract String getParameterIdentifier ()

Zwraca nazwę, pod którą będzie identyfikowany sparametryzowany moduł.

Zwroty
String