Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

MainlineModułHandler

public final class MainlineModuleHandler
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.params.MainlineModuleHandler


Prosta klasa obsługi dla modułów Mainline, która tworzy InstallApexModuleTargetPreparer i wstrzykuje do niego łącze dynamiczne w oparciu o podane moduły mainline, aby automatycznie pobrać te moduły.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

MainlineModuleHandler (String name, IAbi abi, IInvocationContext context, boolean optimize)
MainlineModuleHandler (String name, IAbi abi, IInvocationContext context, boolean optimize, boolean ignoreNonPreloadedMainlineModule)

Metody publiczne

void applySetup ( IConfiguration moduleConfiguration)

Zastosuj do modułu IConfiguration specyficzne ustawienia modułu linii głównej.

Konstruktorzy publiczni

MainlineModułHandler

public MainlineModuleHandler (String name, 
        IAbi abi, 
        IInvocationContext context, 
        boolean optimize)

Parametry
name String

abi IAbi

context IInvocationContext

optimize boolean

MainlineModułHandler

public MainlineModuleHandler (String name, 
        IAbi abi, 
        IInvocationContext context, 
        boolean optimize, 
        boolean ignoreNonPreloadedMainlineModule)

Parametry
name String

abi IAbi

context IInvocationContext

optimize boolean

ignoreNonPreloadedMainlineModule boolean

Metody publiczne

ApplySetup

public void applySetup (IConfiguration moduleConfiguration)

Zastosuj do modułu IConfiguration specyficzne ustawienia modułu linii głównej.

Parametry
moduleConfiguration IConfiguration