MainlineModuleHandler

public final class MainlineModuleHandler
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.params.MainlineModuleHandler


Ana Hat Modülleri için bir InstallApexModuleTargetPreparer oluşturan ve bu modülleri otomatik olarak almak için verilen ana hat modüllerine dayalı olarak buna dinamik bağlantı enjekte eden basit bir işleyici sınıfı.

Özet

kamu inşaatçılar

MainlineModuleHandler (String name, IAbi abi, IInvocationContext context, boolean optimize)
MainlineModuleHandler (String name, IAbi abi, IInvocationContext context, boolean optimize, boolean ignoreNonPreloadedMainlineModule)

Genel yöntemler

void applySetup ( IConfiguration moduleConfiguration)

IConfiguration modülüne parametreye özgü ana hat modülü kurulumunu uygulayın.

kamu inşaatçılar

MainlineModuleHandler

public MainlineModuleHandler (String name, 
        IAbi abi, 
        IInvocationContext context, 
        boolean optimize)

parametreler
name String

abi IAbi

context IInvocationContext

optimize boolean

MainlineModuleHandler

public MainlineModuleHandler (String name, 
        IAbi abi, 
        IInvocationContext context, 
        boolean optimize, 
        boolean ignoreNonPreloadedMainlineModule)

parametreler
name String

abi IAbi

context IInvocationContext

optimize boolean

ignoreNonPreloadedMainlineModule boolean

Genel yöntemler

uygulaKurulum

public void applySetup (IConfiguration moduleConfiguration)

IConfiguration modülüne parametreye özgü ana hat modülü kurulumunu uygulayın.

parametreler
moduleConfiguration IConfiguration