MainlineModuleHandler

public final class MainlineModuleHandler
extends Object

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.testtype.suite.params.MainlineModuleHandler


Prosta klasa obsługi dla modułów Mainline, która tworzy InstallApexModuleTargetPreparer i wstrzykuje do niego łącze dynamiczne w oparciu o podane moduły Mainline, aby automatycznie pobrać te moduły.

Streszczenie

Konstruktory publiczne

MainlineModuleHandler (String name, IAbi abi, IInvocationContext context, boolean optimize)
MainlineModuleHandler (String name, IAbi abi, IInvocationContext context, boolean optimize, boolean ignoreNonPreloadedMainlineModule)

Metody publiczne

void applySetup ( IConfiguration moduleConfiguration)

Zastosuj do modułu IConfiguration konfigurację modułu linii głównej specyficzną dla parametru.

Konstruktory publiczne

MainlineModuleHandler

public MainlineModuleHandler (String name, 
        IAbi abi, 
        IInvocationContext context, 
        boolean optimize)

Parametry
name String

abi IAbi

context IInvocationContext

optimize boolean

MainlineModuleHandler

public MainlineModuleHandler (String name, 
        IAbi abi, 
        IInvocationContext context, 
        boolean optimize, 
        boolean ignoreNonPreloadedMainlineModule)

Parametry
name String

abi IAbi

context IInvocationContext

optimize boolean

ignoreNonPreloadedMainlineModule boolean

Metody publiczne

zastosujUstawienia

public void applySetup (IConfiguration moduleConfiguration)

Zastosuj do modułu IConfiguration konfigurację modułu linii głównej specyficzną dla parametru.

Parametry
moduleConfiguration IConfiguration