ModülParametrelerYardımcı

public final class ModuleParametersHelper
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.params.ModuleParametersHelper


Parametreyle ilişkili IModuleParameterHandler almak için yardımcı.

Özet

kamu inşaatçılar

ModuleParametersHelper ()

Genel yöntemler

static resolveParam ( ModuleParameters param, boolean withOptional)

Belirli bir ModuleParameters öğesinin alt parametreleri olan tüm ModuleParameters öğelerini alın.

kamu inşaatçılar

ModülParametrelerYardımcı

public ModuleParametersHelper ()

Genel yöntemler

çözümParam

public static  resolveParam (ModuleParameters param, 
                boolean withOptional)

Belirli bir ModuleParameters öğesinin alt parametreleri olan tüm ModuleParameters öğelerini alın.

Bu, alt grupları yinelemeli olarak çözecek ve yalnızca grup olmayan ModuleParameters döndürecektir.

param bir grup değilse, withOptional bağımsız olarak param içeren tekil küme kendisi döndürülür.

parametreler
param ModuleParameters

withOptional boolean : İsteğe bağlı param gruplarının da kontrol edilip edilmeyeceği.

İadeler