ไม่ใช่ MultiAbiHandler

public final class NotMultiAbiHandler
extends NegativeHandler

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.params.NegativeHandler
com.android.tradefed.testtype.suite.params.NotMultiAbiHandler


ตัวจัดการพิเศษที่แจ้ง SuiteModuleLoader ว่า abi รองไม่ควรสร้างโมดูล

สรุป

ผู้รับเหมาก่อสร้างสาธารณะ

NotMultiAbiHandler ()

ผู้รับเหมาก่อสร้างสาธารณะ

ไม่ใช่ MultiAbiHandler

public NotMultiAbiHandler ()