RunOnWorkProfileParameterHandler

public class RunOnWorkProfileParameterHandler
extends ProfileParameterHandler implements IModuleParameterHandler

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.params.multiuser.ProfileParameterHandler
com.android.tradefed.testtype.suite.params.multiuser.RunOnWorkProfileParameterHandler


Özet

Kamu inşaatçıları

RunOnWorkProfileParameterHandler ()

Genel yöntemler

String getParameterIdentifier ()

Parametreli modülün tanımlanacağı adı döndürür.

Kamu inşaatçıları

RunOnWorkProfileParameterHandler

public RunOnWorkProfileParameterHandler ()

Genel yöntemler

getParameterIdentifier

public String getParameterIdentifier ()

Parametreli modülün tanımlanacağı adı döndürür.

İadeler
String