WynikiGracz

public final class ResultsPlayer
extends Object implements IRemoteTest , IConfigurationReceiver

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.testtype.suite.retry.ResultsPlayer


Specjalny biegacz, który odtwarza podane mu wyniki.

Streszczenie

Pola

public static final String REPLAY_DONE

Konstruktory publiczne

ResultsPlayer ()

Ctor.

ResultsPlayer (boolean completed)

Metody publiczne

boolean completed ()

Zwraca, czy ResultsReplayer zakończył odtwarzanie wyników.

void run ( TestInformation testInfo, ITestInvocationListener listener)

Uruchamia testy i przekazuje wyniki słuchaczowi.

void setConfiguration ( IConfiguration configuration)

Wstrzykuje używaną IConfiguration .

Pola

REPLAY_DONE

public static final String REPLAY_DONE

Konstruktory publiczne

WynikiGracz

public ResultsPlayer ()

Ctor.

WynikiGracz

public ResultsPlayer (boolean completed)

Parametry
completed boolean

Metody publiczne

zakończony

public boolean completed ()

Zwraca, czy ResultsReplayer zakończył odtwarzanie wyników.

Zwroty
boolean

uruchomić

public void run (TestInformation testInfo, 
                ITestInvocationListener listener)

Uruchamia testy i przekazuje wyniki słuchaczowi.

Parametry
testInfo TestInformation : Obiekt TestInformation zawierający informacje przydatne do uruchamiania testów.

listener ITestInvocationListener : ITestInvocationListener wyników testu

Rzuty
DeviceNotAvailableException

zestawKonfiguracja

public void setConfiguration (IConfiguration configuration)

Wstrzykuje używaną IConfiguration .

Parametry
configuration IConfiguration