AbiFormatter

public class AbiFormatter
extends Object

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.util.AbiFormatter


Klasa użyteczności dla abi.

Streszczenie

Pola

public static final String FORCE_ABI_DESCRIPTION

public static final String FORCE_ABI_STRING

Konstruktory publiczne

AbiFormatter ()

Metody publiczne

static String formatCmdForAbi (String str, String abi)

Metoda pomocnicza, która formatuje dany ciąg w celu uwzględnienia w nim określonych wartości przez zastąpienie danego znacznika.

static String getDefaultAbi ( ITestDevice device, String bitness)

Metoda pomocnika, aby uzyskać domyślną nazwę abi dla danej bitowości

static String[] getSupportedAbis ( ITestDevice device, String bitness)

Metoda pomocnicza, aby uzyskać listę obsługiwanych abis dla danej bitowości

Pola

FORCE_ABI_DESCRIPTION

public static final String FORCE_ABI_DESCRIPTION

FORCE_ABI_STRING

public static final String FORCE_ABI_STRING

Konstruktory publiczne

AbiFormatter

public AbiFormatter ()

Metody publiczne

formatuj CmdForAbi

public static String formatCmdForAbi (String str, 
        String abi)

Metoda pomocnicza, która formatuje dany ciąg w celu uwzględnienia w nim określonych wartości przez zastąpienie danego znacznika.

Parametry
str String : String do sformatowania, który zawiera specjalne znaczniki | .ABI_REGEX do wymiany

abi String : String abi, na którym chcemy działać.

Zwroty
String sformatowany ciąg.

getDefaultAbi

public static String getDefaultAbi (ITestDevice device, 
        String bitness)

Metoda pomocnika, aby uzyskać domyślną nazwę abi dla danej bitowości

Zwroty
String domyślna nazwa abi dla danego abi. Zwraca null, jeśli coś poszło nie tak.

Rzuty
com.android.tradefed.device.DeviceNotAvailableException
DeviceNotAvailableException

uzyskaj wsparcieAbis

public static String[] getSupportedAbis (ITestDevice device, 
        String bitness)

Metoda pomocnicza, aby uzyskać listę obsługiwanych abis dla danej bitowości

Parametry
bitness String : 32 lub 64 lub pusty ciąg

Zwroty
String[] obsługiwana lista abi tej bitowości

Rzuty
com.android.tradefed.device.DeviceNotAvailableException
DeviceNotAvailableException