Uygulama Sürümü Alıcısı

public final class AppVersionFetcher
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.AppVersionFetcher


Cihazdan uygulama sürümü dizesini almak için yardımcı program sınıfı.

Cihaza dumpsys package komutunu gönderin, ardından dönüş sonuç dizesini ayrıştırın.

Özet

kamu inşaatçılar

AppVersionFetcher ()

Genel yöntemler

static String fetch ( ITestDevice device, String packageName, AppVersionFetcher.AppVersionInfo info)

Paket adına göre uygulama sürümü dizesini getirin.

kamu inşaatçılar

Uygulama Sürümü Alıcısı

public AppVersionFetcher ()

Genel yöntemler

gidip getirmek

public static String fetch (ITestDevice device, 
        String packageName, 
        AppVersionFetcher.AppVersionInfo info)

Paket adına göre uygulama sürümü dizesini getirin.

parametreler
device ITestDevice : ITestDevice, cihaz örneği

packageName String : Dize, paket adı

info AppVersionFetcher.AppVersionInfo : AppVersionInfo, uygulama sürümü bilgisi türü

İadeler
String paketin sürüm dizesi

Atar
DeviceNotAvailableException