Moduł pobierania wersji aplikacji

public final class AppVersionFetcher
extends Object

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.util.AppVersionFetcher


Klasa narzędzia do pobierania ciągu wersji aplikacji z urządzenia.

Wyślij polecenie pakietu dumpsys do urządzenia, a następnie przeanalizuj zwrócony ciąg wynikowy.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

AppVersionFetcher ()

Metody publiczne

static String fetch ( ITestDevice device, String packageName, AppVersionFetcher.AppVersionInfo info)

Pobierz ciąg wersji aplikacji na podstawie nazwy pakietu.

Konstruktorzy publiczni

Moduł pobierania wersji aplikacji

public AppVersionFetcher ()

Metody publiczne

aportować

public static String fetch (ITestDevice device, 
        String packageName, 
        AppVersionFetcher.AppVersionInfo info)

Pobierz ciąg wersji aplikacji na podstawie nazwy pakietu.

Parametry
device ITestDevice : ITestDevice, instancja urządzenia

packageName String : String, nazwa pakietu

info AppVersionFetcher.AppVersionInfo : AppVersionInfo, typ informacji o wersji aplikacji

Zwroty
String Ciąg wersji pakietu

Rzuca
DeviceNotAvailableException