Stan binarny

public final enum BinaryState
extends Enum< BinaryState >

Obiekt Java.lang.Object
java.lang.Enum< com.android.tradefed.util.BinaryState >
com.android.tradefed.util.BinaryState


Wyliczenie używane do rejestrowania stanu WŁ./WYŁ. ze stanem IGNORE braku operacji.

Streszczenie

Wartości wyliczeniowe

BinaryState IGNORE

BinaryState OFF

BinaryState ON

Metody publiczne

static BinaryState valueOf (String name)
static final BinaryState[] values ()

Wartości wyliczeniowe

IGNOROWAĆ

public static final BinaryState IGNORE

WYŁĄCZONY

public static final BinaryState OFF

NA

public static final BinaryState ON

Metody publiczne

wartość

public static BinaryState valueOf (String name)

Parametry
name String

Zwroty
BinaryState

wartości

public static final BinaryState[] values ()

Zwroty
BinaryState[]