Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Poczta zbiorcza

public class BulkEmailer
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.BulkEmailer


Narzędzie do wysyłania wiadomości e-mail, które umożliwia następującą konfigurację: interwał wysłanych wiadomości, początkowy rozmiar serii, odbiorcy i całkowita liczba wiadomości.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

BulkEmailer ()

Metody publiczne

static BulkEmailer loadMailer ( IConfiguration config)

Metoda pomocnicza do ładowania BulkMailera z konfiguracji.

void sendEmails ()
void sendEmailsBg ()

Konstruktorzy publiczni

Poczta zbiorcza

public BulkEmailer ()

Metody publiczne

loadMailer

public static BulkEmailer loadMailer (IConfiguration config)

Metoda pomocnicza do ładowania BulkMailera z konfiguracji. Konfiguracja musi zawierać następujący tag

Parametry
config IConfiguration : konfiguracja

Zwroty
BulkEmailer instancja BulkEmailera

Rzuty
ConfigurationException

wysyłać emaile

public void sendEmails ()

sendEmailsBg

public void sendEmailsBg ()