CircularAtraceUtil

public class CircularAtraceUtil
extends Object

java.lang.object
com.android.tradefed.util.CircularAtraceUtil


یک ابزار atrace در درجه اول برای شناسایی علل ریشه ای ANR ها در طول آزمایش میمون توسعه یافته است. فراخوانی دستور start به صورت ناهمزمان نظارت بر ردیابی های برچسب گذاری شده را در یک بافر دایره ای آغاز می کند. فراخوانی توقف، محتویات بافر را در یک InputStreamSource که آن را برمی گرداند، تخلیه می کند. برای استفاده از این مورد برای مورد ذکر شده در بالا (شناسایی ANR ها)، ابتدا باید روش شروع را در ابتدای تست و روش پایان را بلافاصله در پایان تست پیاده سازی کرد. از اینجا می توان نحوه ذخیره و مدیریت داده ها را انتخاب کرد. بیشتر آنها احتمالاً باید از systrace با گزینه --from-file برای ایجاد یک نمایشگر HTML استفاده کنند.

خلاصه

سازندگان عمومی

CircularAtraceUtil ()

روش های عمومی

static FileInputStreamSource endTrace ( ITestDevice device)

Atrace را به طور ناهمزمان متوقف می کند و به یک فایل می ریزد، که آن را در یک InputStreamSource برمی گرداند.

static void startTrace ( ITestDevice device, tags, int bufferSizeMB) startTrace ( ITestDevice device, tags, int bufferSizeMB)

atrace را به صورت ناهمزمان با تگ های مشخص شده شروع می کند.

سازندگان عمومی

CircularAtraceUtil

public CircularAtraceUtil ()

روش های عمومی

endTrace

public static FileInputStreamSource endTrace (ITestDevice device)

Atrace را به طور ناهمزمان متوقف می کند و به یک فایل می ریزد، که آن را در یک InputStreamSource برمی گرداند.

مولفه های
device ITestDevice

برمی گرداند
FileInputStreamSource یک FileInputStreamSource با نتایج حاصل از دستور atrace

پرتاب می کند
DeviceNotAvailableException

startTrace

public static void startTrace (ITestDevice device, 
         tags, 
        int bufferSizeMB)

atrace را به صورت ناهمزمان با تگ های مشخص شده شروع می کند.

مولفه های
device ITestDevice : دستگاهی که اقدامات آن نظارت خواهد شد

tags : برچسب هایی که atrace باید نظارت کند. به طور پیش‌فرض روی "am gfx sched view" است

bufferSizeMB int : اندازه بافرهای دایره ای در مگابایت

پرتاب می کند
DeviceNotAvailableException