CircularByteArray

public class CircularByteArray
extends Object

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.util.CircularByteArray


Struktura danych do przechowywania tablicy o stałym rozmiarze, która działa jak bufor cykliczny i śledzi całkowitą sumę wszystkich wartości w tablicy.

Streszczenie

Konstruktory publiczne

CircularByteArray (int size)

Metody publiczne

void add (byte value)

Dodaje nową wartość do tablicy, w razie potrzeby zastępując najstarszą wartość

long getSum ()

Pobiera łączną wartość wszystkich elementów aktualnie przechowywanych w tablicy

int size ()

Uzyskaj liczbę przechowywanych elementów

Konstruktory publiczne

CircularByteArray

public CircularByteArray (int size)

Parametry
size int

Metody publiczne

dodać

public void add (byte value)

Dodaje nową wartość do tablicy, w razie potrzeby zastępując najstarszą wartość

pobierz sumę

public long getSum ()

Pobiera łączną wartość wszystkich elementów aktualnie przechowywanych w tablicy

Zwroty
long

rozmiar

public int size ()

Uzyskaj liczbę przechowywanych elementów

Zwroty
int