קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

CircularByteArray

public class CircularByteArray
extends Object

java.lang. אובייקט
com.android.tradefed.util.CircularByteArray


מבנה נתונים להחזקת מערך בגודל קבוע הפועל כחוצץ מעגלי ועוקב אחר הסכום הכולל של כל הערכים במערך.

סיכום

בונים ציבוריים

CircularByteArray (int size)

שיטות ציבוריות

void add (byte value)

מוסיף ערך חדש למערך, ומחליף את הערך הישן ביותר במידת הצורך

long getSum ()

מקבל את הערך הכולל של כל האלמנטים השמורים כעת במערך

int size ()

קבל את מספר האלמנטים המאוחסנים

בונים ציבוריים

CircularByteArray

public CircularByteArray (int size)

פרמטרים
size int

שיטות ציבוריות

לְהוֹסִיף

public void add (byte value)

מוסיף ערך חדש למערך, ומחליף את הערך הישן ביותר במידת הצורך

getSum

public long getSum ()

מקבל את הערך הכולל של כל האלמנטים השמורים כעת במערך

החזרות
long

גודל

public int size ()

קבל את מספר האלמנטים המאוחסנים

החזרות
int