ClassPathScanner.ClassNameFilter

public static class ClassPathScanner.ClassNameFilter
extends Object implements ClassPathScanner.IClassPathFilter

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.util.ClassPathScanner.ClassNameFilter


IClassPathFilter , który filtruje i przekształca nazwy klas Java.

Streszczenie

Konstruktory publiczne

ClassNameFilter ()

Metody publiczne

boolean accept (String pathName)

Testuje, czy określona abstrakcyjna nazwa ścieżki powinna zostać uwzględniona na liście pozycji ścieżki klasy.

String transform (String pathName)

Opcjonalny konwerter nazw ścieżek wpisu ścieżki klasy.

Konstruktory publiczne

Filtr nazw klas

public ClassNameFilter ()

Metody publiczne

zaakceptować

public boolean accept (String pathName)

Testuje, czy określona abstrakcyjna nazwa ścieżki powinna zostać uwzględniona na liście pozycji ścieżki klasy.

Parametry
pathName String : względna ścieżka wpisu ścieżki klasy

Zwroty
boolean

przekształcać

public String transform (String pathName)

Opcjonalny konwerter nazw ścieżek wpisu ścieżki klasy.

Parametry
pathName String : względna ścieżka wpisu ścieżki klasy, w formacie „foo/ścieżka/plik.roz”.

Zwroty
String nazwa ścieżki przekonwertowana na format specyficzny dla kontekstu