Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

ClassPathScanner.ExternalClassNameFilter

public static class ClassPathScanner.ExternalClassNameFilter
extends ClassPathScanner.ClassNameFilter

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.ClassPathScanner.ClassNameFilter
com.android.tradefed.util.ClassPathScanner.ExternalClassNameFilter


ClassNameFilter który odrzuca klasy wewnętrzne

streszczenie

Konstruktorzy publiczni

ExternalClassNameFilter ()

Metody publiczne

boolean accept (String pathName)

Sprawdza, czy określona abstrakcyjna nazwa ścieżki powinna być uwzględniona na liście pozycji ścieżek klas.

Konstruktorzy publiczni

ExternalClassNameFilter

public ExternalClassNameFilter ()

Metody publiczne

zaakceptować

public boolean accept (String pathName)

Sprawdza, czy określona abstrakcyjna nazwa ścieżki powinna być uwzględniona na liście pozycji ścieżek klas.

Parametry
pathName String : ścieżka względna wpisu ścieżki klasy

Zwroty
boolean