ClassPathScanner.ExternalClassNameFilter

public static class ClassPathScanner.ExternalClassNameFilter
extends ClassPathScanner.ClassNameFilter

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.util.ClassPathScanner.ClassNameFilter
com.android.tradefed.util.ClassPathScanner.ExternalClassNameFilter


ClassNameFilter , który odrzuca klasy wewnętrzne

Streszczenie

Konstruktory publiczne

ExternalClassNameFilter ()

Metody publiczne

boolean accept (String pathName)

Testuje, czy określona abstrakcyjna nazwa ścieżki powinna zostać uwzględniona na liście pozycji ścieżki klasy.

Konstruktory publiczne

Filtr nazwy klasy zewnętrznej

public ExternalClassNameFilter ()

Metody publiczne

zaakceptować

public boolean accept (String pathName)

Testuje, czy określona abstrakcyjna nazwa ścieżki powinna zostać uwzględniona na liście pozycji ścieżki klasy.

Parametry
pathName String : względna ścieżka wpisu ścieżki klasy

Zwroty
boolean