SınıfPathTarayıcı

public class ClassPathScanner
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.ClassPathScanner


Sınıf yolundaki girişleri bulur.

vogar.target.ClassPathScanner'dan uyarlanmıştır

Özet

İç içe sınıflar

class ClassPathScanner.ClassNameFilter

Java sınıfı adlarını filtreleyen ve dönüştüren bir IClassPathFilter .

class ClassPathScanner.ExternalClassNameFilter

İç sınıfları reddeden bir ClassNameFilter

interface ClassPathScanner.IClassPathFilter

Sınıf yolu giriş yolları için bir filtre

FileFilter sonra desenli

kamu inşaatçılar

ClassPathScanner ()

Genel yöntemler

static String[] getClassPath ()

Sınıf yolunu "java.class.path" Sistem Özelliğinden alır ve onu tek tek öğelere böler.

getClassPathEntries ( ClassPathScanner.IClassPathFilter filter)

Verilen IClassPathFilter ile eşleşen sınıf yolu girişleri kümesini alır

getClassPathEntriesFromJar ( ClassPathScanner.IClassPathFilter filter)

Verilen IClassPathFilter eşleşen sınıf yolu girişleri kümesini alır ve bunları hangi JAR'dan geldiklerini döndürür.

getEntriesFromDir (File classPathDir, ClassPathScanner.IClassPathFilter filter)

Verilen filtreyle eşleşen, verilen sınıf yolu dizininde bulunan tüm girişlerin adlarını alır

getEntriesFromJar (File plainFile, ClassPathScanner.IClassPathFilter filter)

Verilen jar dosyasında bulunan ve verilen filtreyle eşleşen tüm girdilerin adlarını alır

kamu inşaatçılar

SınıfPathTarayıcı

public ClassPathScanner ()

Genel yöntemler

getClassPath

public static String[] getClassPath ()

Sınıf yolunu "java.class.path" Sistem Özelliğinden alır ve onu tek tek öğelere böler.

İadeler
String[]

getClassPathEntries

public getClassPathEntries (ClassPathScanner.IClassPathFilter filter)

Verilen IClassPathFilter ile eşleşen sınıf yolu girişleri kümesini alır

parametreler
filter ClassPathScanner.IClassPathFilter

İadeler

getClassPathEntriesFromJar

public getClassPathEntriesFromJar (ClassPathScanner.IClassPathFilter filter)

Verilen IClassPathFilter eşleşen sınıf yolu girişleri kümesini alır ve bunları hangi JAR'dan geldiklerini döndürür. Dosyaların kaynağını doğrulamak için kullanılır.

parametreler
filter ClassPathScanner.IClassPathFilter

İadeler

GetEntriesFromDir

public getEntriesFromDir (File classPathDir, 
        ClassPathScanner.IClassPathFilter filter)

Verilen filtreyle eşleşen, verilen sınıf yolu dizininde bulunan tüm girişlerin adlarını alır

parametreler
classPathDir File

filter ClassPathScanner.IClassPathFilter

İadeler

Atar
IO İstisnası

getEntriesFromJar

public getEntriesFromJar (File plainFile, 
        ClassPathScanner.IClassPathFilter filter)

Verilen jar dosyasında bulunan ve verilen filtreyle eşleşen tüm girdilerin adlarını alır

parametreler
plainFile File

filter ClassPathScanner.IClassPathFilter

İadeler

Atar
IO İstisnası