KomutSonucu

public class CommandResult
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.CommandResult


Bir komutun sonucunu içerir.

Özet

kamu inşaatçılar

CommandResult ()

Varsayılan CommandStatus#TIMED_OUT durumuyla bir CommandResult oluşturun.

CommandResult ( CommandStatus status)

Verilen durumla bir CommandResult oluşturun.

Genel yöntemler

Integer getExitCode ()

Komut tarafından üretilen çıkış/dönüş kodunu alın.

CommandStatus getStatus ()

Komutun durumunu alın.

String getStderr ()

Komut tarafından üretilen standart hata çıktısını alın.

String getStdout ()

Komut tarafından üretilen standart çıktıyı alın.

void setExitCode (int exitCode)
void setStatus ( CommandStatus status)
void setStderr (String stderr)
void setStdout (String stdout)
String toString ()

Bu nesnenin dize gösterimini döndürür.

kamu inşaatçılar

KomutSonucu

public CommandResult ()

Varsayılan CommandStatus#TIMED_OUT durumuyla bir CommandResult oluşturun.

KomutSonucu

public CommandResult (CommandStatus status)

Verilen durumla bir CommandResult oluşturun.

parametreler
status CommandStatus : CommandStatus

Genel yöntemler

getExitCode

public Integer getExitCode ()

Komut tarafından üretilen çıkış/dönüş kodunu alın.

İadeler
Integer çıkış kodu veya null

getStatus

public CommandStatus getStatus ()

Komutun durumunu alın.

İadeler
CommandStatus CommandStatus

getSderr

public String getStderr ()

Komut tarafından üretilen standart hata çıktısını alın.

İadeler
String çıktı alınamadıysa standart hata veya null

getStdout

public String getStdout ()

Komut tarafından üretilen standart çıktıyı alın.

İadeler
String çıktı alınamadıysa standart çıktı veya null

setÇıkışKodu

public void setExitCode (int exitCode)

parametreler
exitCode int

setStatus

public void setStatus (CommandStatus status)

parametreler
status CommandStatus

setStderr

public void setStderr (String stderr)

parametreler
stderr String

setStdout

public void setStdout (String stdout)

parametreler
stdout String

toString

public String toString ()

Bu nesnenin dize gösterimini döndürür. Stdout/err çok büyük olabilir.

İadeler
String