Stan polecenia

public final enum CommandStatus
extends Enum< CommandStatus >

java.lang.Obiekt
java.lang.Enum< com.android.tradefed.util.CommandStatus >
com.android.tradefed.util.CommandStatus


Reprezentuje stan operacji czasowej.

Streszczenie

Wylicz wartości

CommandStatus EXCEPTION

polecenie zgłosiło wyjątek i zakończyło się nieprawidłowo

CommandStatus FAILED

polecenie zakończyło się, ale nie powiodło się

CommandStatus SUCCESS

komenda zakończyła się pomyślnie

CommandStatus TIMED_OUT

polecenie nie zakończyło się w określonym czasie

Metody publiczne

static CommandStatus valueOf (String name)
static final CommandStatus[] values ()

Wylicz wartości

WYJĄTEK

public static final CommandStatus EXCEPTION

polecenie zgłosiło wyjątek i zakończyło się nieprawidłowo

PRZEGRANY

public static final CommandStatus FAILED

polecenie zakończyło się, ale nie powiodło się

POWODZENIE

public static final CommandStatus SUCCESS

komenda zakończyła się pomyślnie

PRZEKROCZONO LIMIT CZASU

public static final CommandStatus TIMED_OUT

polecenie nie zakończyło się w określonym czasie

Metody publiczne

wartość

public static CommandStatus valueOf (String name)

Parametry
name String

Zwroty
CommandStatus

wartości

public static final CommandStatus[] values ()

Zwroty
CommandStatus[]