ConditionPriorityBlockingQueue.AlwaysMatch

public static class ConditionPriorityBlockingQueue.AlwaysMatch
extends Object implements IMatcher <T>

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.ConditionPriorityBlockingQueue.AlwaysMatch<T>


Herhangi bir nesneyle eşleşen bir ConditionPriorityBlockingQueue.IMatcher .

Özet

kamu inşaatçılar

AlwaysMatch ()

Genel yöntemler

boolean matches (T element)

Belirli bir element gerekli koşulu karşılayıp karşılamadığını belirleyin

kamu inşaatçılar

Her ZamanMaç

public AlwaysMatch ()

Genel yöntemler

maçlar

public boolean matches (T element)

Belirli bir element gerekli koşulu karşılayıp karşılamadığını belirleyin

parametreler
element T : eşleştirilecek nesne

İadeler
boolean koşul karşılanırsa true . Aksi takdirde false .