WarunekPriorityBlockingQueue.AlwaysMatch

public static class ConditionPriorityBlockingQueue.AlwaysMatch
extends Object implements IMatcher <T>

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.util.ConditionPriorityBlockingQueue.AlwaysMatch<T>


ConditionPriorityBlockingQueue.IMatcher , który pasuje do dowolnego obiektu.

Streszczenie

Konstruktory publiczne

AlwaysMatch ()

Metody publiczne

boolean matches (T element)

Określ, czy dany element spełnia wymagany warunek

Konstruktory publiczne

Zawsze pasuje

public AlwaysMatch ()

Metody publiczne

mecze

public boolean matches (T element)

Określ, czy dany element spełnia wymagany warunek

Parametry
element T : obiekt do dopasowania

Zwroty
boolean true , jeśli warunek został spełniony. false inaczej.