DeviceConcurrentUtil.ShellCommandCallable

public static abstract class DeviceConcurrentUtil.ShellCommandCallable
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.DeviceConcurrentUtil.ShellCommandCallable<V>


ERROR(/Callable) , który zawiera szczegóły wykonywania polecenia powłoki na urządzeniu ITestDevice .

Musi zaimplementować processOutput(String) , aby przetworzyć dane wyjściowe polecenia i określić zwrot funkcji Callable

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

ShellCommandCallable ()
ShellCommandCallable ( ITestDevice device, String command, long timeout)

Metody publiczne

V call ()
abstract V processOutput (String output)
ShellCommandCallable <V> setCommand (String command)
ShellCommandCallable <V> setDevice ( ITestDevice device)
ShellCommandCallable <V> setTimeout (long timeout)

Konstruktorzy publiczni

Polecenie ShellMożliwe do wywołania

public ShellCommandCallable ()

Polecenie ShellMożliwe do wywołania

public ShellCommandCallable (ITestDevice device, 
        String command, 
        long timeout)

Parametry
device ITestDevice

command String

timeout long

Metody publiczne

połączenie

public V call ()

Zwroty
V

procesWyjście

public abstract V processOutput (String output)

Parametry
output String

Zwroty
V

setCommand

public ShellCommandCallable<V> setCommand (String command)

Parametry
command String

Zwroty
ShellCommandCallable <V>

setDevice

public ShellCommandCallable<V> setDevice (ITestDevice device)

Parametry
device ITestDevice

Zwroty
ShellCommandCallable <V>

setTimeout

public ShellCommandCallable<V> setTimeout (long timeout)

Parametry
timeout long

Zwroty
ShellCommandCallable <V>