Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Urządzenie współbieżne

public class DeviceConcurrentUtil
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.DeviceConcurrentUtil


Zawiera metody i klasy narzędzi do równoczesnego wykonywania poleceń po stronie urządzenia

Użyj ERROR(/ExecutorService) , aby uruchomić polecenia zaimplementowane jako ShellCommandCallable i użyj ERROR(/#joinFuture(String,Future,long)) do synchronizacji z ERROR(/Future) zwracanym przez ERROR(/ExecutorService) w celu wykonania polecenia.

Streszczenie

Klasy zagnieżdżone

class DeviceConcurrentUtil.ShellCommandCallable <V>

ERROR(/Callable) , który zawiera szczegóły wykonywania polecenia powłoki na urządzeniu ITestDevice .

Metody publiczne

static <T> T joinFuture (String taskDesc, task, long timeout) joinFuture (String taskDesc, task, long timeout)

Wygodna metoda dołączania do aktualnego wątku na task

DeviceNotAvailableException i ERROR(/TimeoutException) występujące podczas wykonywania są przekazywane w sposób przezroczysty, inne są rejestrowane jako błąd, ale nie są obsługiwane w inny sposób.

Metody publiczne

dołącz do przyszłości

public static T joinFuture (String taskDesc, 
         task, 
        long timeout)

Wygodna metoda dołączania do aktualnego wątku na task

DeviceNotAvailableException i ERROR(/TimeoutException) występujące podczas wykonywania są przekazywane w sposób przezroczysty, inne są rejestrowane jako błąd, ale nie są obsługiwane w inny sposób.

Parametry
taskDesc String : opis zadania do celów logowania

task : ERROR(/Future) reprezentujący zadanie do dołączenia

timeout long : limit czasu oczekiwania na zadanie

Zwroty
T Wynik zadania z typem szablonu.

Rzuty
com.android.tradefed.device.DeviceNotAvailableException
DeviceNotAvailableException