DeviceConcurrentUtil

public class DeviceConcurrentUtil
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.DeviceConcurrentUtil


Eşzamanlı aygıt tarafı komut yürütmesi için yardımcı yöntemler ve sınıflar içerir

ShellCommandCallable olarak uygulanan komutları çalıştırmak için ERROR(/ExecutorService) kullanın ve komut yürütme için ERROR(/ExecutorService) tarafından döndürülen ERROR(/Future) ile eşitleme için ERROR(/#joinFuture(String,Future,long)) kullanın.

Özet

İç içe sınıflar

class DeviceConcurrentUtil.ShellCommandCallable <V>

Bir ITestDevice üzerinde kabuk komutunu yürütmenin ayrıntılarını saran bir ERROR(/Callable) .

Genel yöntemler

static <T> T joinFuture (String taskDesc, task, long timeout) joinFuture (String taskDesc, task, long timeout)

task mevcut iş parçacığına katılmak için kolaylık yöntemi

Yürütme sırasında oluşan DeviceNotAvailableException ve ERROR(/TimeoutException) şeffaf bir şekilde iletilir, diğerleri hata olarak günlüğe kaydedilir ancak başka şekilde işlenmez.

Genel yöntemler

gelecek katılmak

public static T joinFuture (String taskDesc, 
         task, 
        long timeout)

task mevcut iş parçacığına katılmak için kolaylık yöntemi

Yürütme sırasında oluşan DeviceNotAvailableException ve ERROR(/TimeoutException) şeffaf bir şekilde iletilir, diğerleri hata olarak günlüğe kaydedilir ancak başka şekilde işlenmez.

parametreler
taskDesc String : günlüğe kaydetme amacıyla görevin açıklaması

task : ERROR(/Future) katılacak görevi temsil ediyor

timeout long : görevde beklemek için zaman aşımı

İadeler
T Şablon türüyle görevin sonucu.

Atar
com.android.tradefed.device.DeviceNotAvailableException
Zaman Aşımı İstisnası
DeviceNotAvailableException