อุปกรณ์ RecoveryModeUtil

public class DeviceRecoveryModeUtil
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.DeviceRecoveryModeUtil


สรุป

ผู้รับเหมาก่อสร้างสาธารณะ

DeviceRecoveryModeUtil ()

วิธีการสาธารณะ

static void bootOutOfRecovery ( IManagedTestDevice managedDevice, long timeoutMs, long bufferMs)

บูทอุปกรณ์ในโหมดการกู้คืนกลับเข้าสู่ระบบปฏิบัติการหลัก

static void bootOutOfRecovery ( IManagedTestDevice device, long timeoutMs)

บูทอุปกรณ์ในโหมดการกู้คืนกลับเข้าสู่ระบบปฏิบัติการหลัก

ผู้รับเหมาก่อสร้างสาธารณะ

อุปกรณ์ RecoveryModeUtil

public DeviceRecoveryModeUtil ()

วิธีการสาธารณะ

bootOutOfRecovery

public static void bootOutOfRecovery (IManagedTestDevice managedDevice, 
        long timeoutMs, 
        long bufferMs)

บูทอุปกรณ์ในโหมดการกู้คืนกลับเข้าสู่ระบบปฏิบัติการหลัก สามารถเลือกรอได้หลังจากที่สถานะ RECOVERY เริ่มต้นขึ้น เนื่องจากอาจไม่สามารถส่งคำสั่ง adb ได้ในทันทีเมื่อเริ่มการกู้คืน

พารามิเตอร์
managedDevice IManagedTestDevice : IManagedTestDevice ที่จะบูต

timeoutMs long : ระยะเวลาในการรอให้อุปกรณ์เข้าสู่สถานะการกู้คืน

bufferMs long : จำนวน ms ที่ต้องรอหลังจากอุปกรณ์เข้าสู่สถานะการกู้คืน

ขว้าง
com.android.tradefed.device.DeviceNotAvailableException
DeviceNotAvailableException

bootOutOfRecovery

public static void bootOutOfRecovery (IManagedTestDevice device, 
        long timeoutMs)

บูทอุปกรณ์ในโหมดการกู้คืนกลับเข้าสู่ระบบปฏิบัติการหลัก

พารามิเตอร์
device IManagedTestDevice : IManagedTestDevice ที่จะบูต

timeoutMs long : ระยะเวลาในการรอให้อุปกรณ์เข้าสู่สถานะการกู้คืน

ขว้าง
com.android.tradefed.device.DeviceNotAvailableException
DeviceNotAvailableException