DeviceRecoveryModeUtil

public class DeviceRecoveryModeUtil
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.DeviceRecoveryModeUtil


Özet

Kamu inşaatçıları

DeviceRecoveryModeUtil ()

Genel yöntemler

static void bootOutOfRecovery ( IManagedTestDevice managedDevice, long timeoutMs, long bufferMs)

Kurtarma modundaki bir cihazı ana işletim sistemine geri yükler.

static void bootOutOfRecovery ( IManagedTestDevice device, long timeoutMs)

Kurtarma modundaki bir cihazı ana işletim sistemine geri yükler.

Kamu inşaatçıları

DeviceRecoveryModeUtil

public DeviceRecoveryModeUtil ()

Genel yöntemler

bootOutOfRecovery

public static void bootOutOfRecovery (IManagedTestDevice managedDevice, 
        long timeoutMs, 
        long bufferMs)

Kurtarma modundaki bir cihazı ana işletim sistemine geri yükler. Kurtarma başladığında adb komutlarının gönderilmesi hemen mümkün olmayabileceğinden isteğe bağlı olarak RECOVERY durumu başladıktan sonra beklenebilir.

Parametreler
managedDevice IManagedTestDevice : önyükleme yapılacak IManagedTestDevice

timeoutMs long : cihazın kurtarma durumunda olması için ne kadar süre bekleneceği

bufferMs long : cihaz kurtarma durumuna girdikten sonra beklenecek ms sayısı

Atar
com.android.tradefed.device.DeviceNotAvailableException
DeviceNotAvailableException

bootOutOfRecovery

public static void bootOutOfRecovery (IManagedTestDevice device, 
        long timeoutMs)

Kurtarma modundaki bir cihazı ana işletim sistemine geri yükler.

Parametreler
device IManagedTestDevice : önyükleme yapılacak IManagedTestDevice

timeoutMs long : cihazın kurtarma durumunda olması için ne kadar süre bekleneceği

Atar
com.android.tradefed.device.DeviceNotAvailableException
DeviceNotAvailableException