DeviceRecoveryModeUtil

public class DeviceRecoveryModeUtil
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.DeviceRecoveryModeUtil


Özet

kamu inşaatçılar

DeviceRecoveryModeUtil ()

Genel yöntemler

static void bootOutOfRecovery ( IManagedTestDevice managedDevice, long timeoutMs, long bufferMs)

Kurtarma modundaki bir cihazı ana işletim sistemine geri yükler.

static void bootOutOfRecovery ( IManagedTestDevice device, long timeoutMs)

Kurtarma modundaki bir cihazı ana işletim sistemine geri yükler.

kamu inşaatçılar

DeviceRecoveryModeUtil

public DeviceRecoveryModeUtil ()

Genel yöntemler

bootOutOfKurtarma

public static void bootOutOfRecovery (IManagedTestDevice managedDevice, 
        long timeoutMs, 
        long bufferMs)

Kurtarma modundaki bir cihazı ana işletim sistemine geri yükler. Kurtarma başladığında adb komutlarını göndermek hemen mümkün olmayabileceğinden, isteğe bağlı olarak RECOVERY durumu başladıktan sonra bekleyebilir.

parametreler
managedDevice IManagedTestDevice : önyükleme için IManagedTestDevice

timeoutMs long : cihazın kurtarma durumunda olması için ne kadar beklenecek

bufferMs long : cihaz kurtarma durumuna girdikten sonra beklenecek ms sayısı

Atar
com.android.tradefed.device.DeviceNotAvailableException
DeviceNotAvailableException

bootOutOfKurtarma

public static void bootOutOfRecovery (IManagedTestDevice device, 
        long timeoutMs)

Kurtarma modundaki bir cihazı ana işletim sistemine geri yükler.

parametreler
device IManagedTestDevice : önyükleme için IManagedTestDevice

timeoutMs long : cihazın kurtarma durumunda olması için ne kadar beklenecek

Atar
com.android.tradefed.device.DeviceNotAvailableException
DeviceNotAvailableException