E-posta

public class Email
extends Object implements IEmail

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.Email


E-posta göndermek için bir yardımcı sınıf. Bu sınıfın PLATFORMDAN BAĞIMSIZ OLMADIĞINI unutmayın. Muhtemelen Windows'ta ve muhtemelen Mac OS X'te de başarısız olacaktır. mailer sabitinin işaret ettiği ikilinin olmadığı herhangi bir makinede başarısız olur.

Özet

kamu inşaatçılar

Email ()

Genel yöntemler

void send ( IEmail.Message msg)

Bir Message göndermek için bir yöntem.

kamu inşaatçılar

E-posta

public Email ()

Genel yöntemler

Göndermek

public void send (IEmail.Message msg)

Bir Message göndermek için bir yöntem. Message alıcı, konu ve gövde alanlarının boş olmadığını doğrular, ancak boş kontrollerin ötesinde bir doğrulama yapmaz. Bu aşamada herhangi bir SMTP düzeyindeki hatanın tespit edilemeyeceğini unutmayın. E-postanın eşzamansız doğası nedeniyle, bunlar genellikle iletinin zarf göndericisine bildirilir. Bu durumda, zarfı gönderen kişi genellikle MAILER-DAEMON'dan hatanın ayrıntılarını içeren bir e-posta alır.

parametreler
msg IEmail.Message : Göndermeye çalışılacak IEmail.Message