Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

E-mail

public class Email
extends Object implements IEmail

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.E-mail


Klasa pomocnicza do wysłania e-maila. Zauważ, że ta klasa NIE JEST NIEZALEŻNA OD PLATFORMY. Prawdopodobnie zawiedzie w systemie Windows i prawdopodobnie również w systemie Mac OS X. Zawiedzie na każdej maszynie, na której plik binarny wskazany przez stałą programu mailer nie istnieje.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

Email ()

Metody publiczne

void send ( IEmail.Message msg)

Metoda wysyłania Message .

Konstruktorzy publiczni

E-mail

public Email ()

Metody publiczne

wysłać

public void send (IEmail.Message msg)

Metoda wysyłania Message . Sprawdza, czy pola do, tematu i treści Message nie mają wartości NULL, ale nie przeprowadza weryfikacji poza sprawdzeniami wartości NULL. Pamiętaj, że na tym etapie wszelkie błędy na poziomie SMTP są niewykrywalne. Ze względu na asynchroniczny charakter wiadomości e-mail będą one zazwyczaj zgłaszane do nadawcy wiadomości w kopercie. W takim przypadku nadawca koperty zazwyczaj otrzyma wiadomość e-mail od MAILER-DAEMON ze szczegółami błędu.

Parametry
msg IEmail.Message : IEmail.Message do próby wysłania