ส่วนขยาย AtomsRegistry

public final class ExtensionAtomsRegistry
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.ExtensionAtomsRegistry


ExtensionAtomsRegistry สำหรับการใช้ statsd ในเครื่อง

สรุป

เขตข้อมูล

public static ExtensionRegistry registry

เขตข้อมูล

รีจิสทรี

public static ExtensionRegistry registry