Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

FileIdleMonitor

public class FileIdleMonitor
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.FileIdleMonitor


Monitoruje pliki i wykonuje wywołanie zwrotne, jeśli były one bezczynne (tj. Żaden z nich nie był modyfikowany) zbyt długo.

streszczenie

Konstruktorzy publiczni

FileIdleMonitor (Duration timeout, Runnable callback, File... files)

Konstruuje monitor plików z domyślnym modułem wykonawczym.

Metody publiczne

void start ()

Rozpoczyna monitorowanie plików.

void stop ()

Zatrzymuje pliki monitorowania.

Konstruktorzy publiczni

FileIdleMonitor

public FileIdleMonitor (Duration timeout, 
        Runnable callback, 
        File... files)

Konstruuje monitor plików z domyślnym modułem wykonawczym.

Parametry
timeout Duration : maksymalny czas bezczynności

callback Runnable : wywołanie zwrotne do wykonania w przypadku zbyt długiego bezczynności

files File : pliki do monitorowania

Metody publiczne

początek

public void start ()

Rozpoczyna monitorowanie plików. No-op, jeśli już się rozpoczął.

zatrzymać

public void stop ()

Zatrzymuje pliki monitorowania. No-op, jeśli już został zatrzymany.