Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

FileUtil.HarnessIOException

public static class FileUtil.HarnessIOException
extends Object implements IHarnessException

java.lang.Nesne
com.android.tradefed.util.FileUtil.HarnessIOException


Dosya sorunlarının taşınmasına yardımcı olan kablo demeti istisnası.

Özet

Genel yöntemler

ErrorIdentifier getErrorId ()

Özel durumla ilişkili ErrorIdentifier döndürür.

String getOrigin ()

İstisnanın kaynağını döndürür.

Genel yöntemler

getErrorId

public ErrorIdentifier getErrorId ()

Özel durumla ilişkili ErrorIdentifier döndürür. Boş olabilir.

İadeler
ErrorIdentifier

getOrigin

public String getOrigin ()

İstisnanın kaynağını döndürür.

İadeler
String