קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

FileUtil.LowDiskSpaceException

public static class FileUtil.LowDiskSpaceException
extends FatalHostError

java.lang.Object
com.android.tradefed.error.HarnessRuntimeException
com.android.tradefed.command.FatalHostError
com.android.tradefed.util.FileUtil.LowDiskSpaceException


נזרק אם שטח דיסק שמיש מתחת לסף המינימלי.