SabitByteArrayOutputStream

public class FixedByteArrayOutputStream
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.FixedByteArrayOutputStream


Yalnızca maksimum miktarda veriyi tutan bir bellek içi ERROR(/OutputStream) .

Bu, sabit boyutta dairesel bir bayt dizisi tutularak uygulanır.

İş parçacığı güvenli değil.

Özet

Kamu inşaatçıları

FixedByteArrayOutputStream (int maxDataSize)

Bir FixedByteArrayOutputStream oluşturur.

Genel yöntemler

InputStream getData ()

Toplanan çıktıyı okumak için bir OutputStream alır.

long size ()
void write (byte[] b, int off, int len)
void write (int data)

Kamu inşaatçıları

SabitByteArrayOutputStream

public FixedByteArrayOutputStream (int maxDataSize)

Bir FixedByteArrayOutputStream oluşturur.

Parametreler
maxDataSize int : çıkış akışında tutulacak bayt cinsinden yaklaşık maksimum boyut

Genel yöntemler

veri al

public InputStream getData ()

Toplanan çıktıyı okumak için bir OutputStream alır.

İş parçacığı güvenli değil. Okunurken hiçbir verinin yazılmayacağını varsayar

İadeler
InputStream

boyut

public long size ()

İadeler
long şu anda depolanan bayt sayısı.

yazmak

public void write (byte[] b, 
        int off, 
        int len)

Parametreler
b byte

off int

len int

yazmak

public void write (int data)

Parametreler
data int