FlashingResourceUtil

public class FlashingResourceUtil
extends Object

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.util.FlashingResourceUtil


To narzędzie pomaga ustawić odpowiednią wersję artefaktów, aby można było je flashować za pomocą DeviceFlashPreparer .

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

FlashingResourceUtil ()

Metody publiczne

static boolean setUpFlashingResources ( IBuildInfo info, keyAndFiles) setUpFlashingResources ( IBuildInfo info, keyAndFiles)

Obsługuj pliki potrzebne do flashowania i ustawiaj ich odpowiednią wartość w pliku BuildInfo

Konstruktorzy publiczni

FlashingResourceUtil

public FlashingResourceUtil ()

Metody publiczne

setUpFlashingResources

public static boolean setUpFlashingResources (IBuildInfo info, 
                 keyAndFiles)

Obsługuj pliki potrzebne do flashowania i ustawiaj ich odpowiednią wartość w pliku BuildInfo

Parametry
info IBuildInfo : Skonstruowany element {IBuildInfo}

keyAndFiles : Pobrane pliki są brane pod uwagę

Zwroty
boolean Prawda, jeśli skonfigurowano flashowanie

Rzuca
com.android.tradefed.build.BuildRetrievalError
BuildRetrievalError