קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

FlashingResourceUtil

public class FlashingResourceUtil
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.FlashingResourceUtil


כלי זה עוזר להגדיר את הגרסה המתאימה של חפצים כך שניתן יהיה להבריק אותם באמצעות DeviceFlashPreparer .

סיכום

בנאים ציבוריים

FlashingResourceUtil ()

שיטות ציבוריות

static boolean setUpFlashingResources ( IBuildInfo info, keyAndFiles) setUpFlashingResources ( IBuildInfo info, keyAndFiles)

טפל בקבצים הדרושים להבהוב והגדרת הערך המתאים שלהם ב-BuildInfo

בנאים ציבוריים

FlashingResourceUtil

public FlashingResourceUtil ()

שיטות ציבוריות

setUpFlashingResources

public static boolean setUpFlashingResources (IBuildInfo info, 
                 keyAndFiles)

טפל בקבצים הדרושים להבהוב והגדרת הערך המתאים שלהם ב-BuildInfo

פרמטרים
info IBuildInfo : ה-{IBuildInfo} שנבנה

keyAndFiles : הקבצים שהורדו נחשבים

החזרות
boolean נכון אם מהבהב הוגדר

זורק
BuildRetrievalError