Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

FuseUtil

public class FuseUtil
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.FuseUtil


Klasa pomocnicza dla operacji FUSE.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

FuseUtil ()

Metody publiczne

boolean canMountZip ()

Zwraca czy montowanie zip jest obsługiwane.

void mountZip (File zipFile, File mountDir)

Zamontuj plik zip jako system plików w trybie tylko do odczytu.

void unmountZip (File mountDir)

Odmontuj zamontowany plik zip.

Konstruktorzy publiczni

FuseUtil

public FuseUtil ()

Metody publiczne

canMountZip

public boolean canMountZip ()

Zwraca czy montowanie zip jest obsługiwane.

Montaż zamka błyskawicznego jest obsługiwany tylko wtedy, gdy zamek z bezpiecznikiem jest dostępny.

Zwroty
boolean true jeśli obsługiwany jest montaż zip. W przeciwnym razie fałszywe.

mountZip

public void mountZip (File zipFile, 
                File mountDir)

Zamontuj plik zip jako system plików w trybie tylko do odczytu.

Parametry
zipFile File : plik zip do zamontowania.

mountDir File : punkt montowania.

odmontujZip

public void unmountZip (File mountDir)

Odmontuj zamontowany plik zip.

Parametry
mountDir File : punkt montowania.