BezpiecznikUtil

public class FuseUtil
extends Object

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.util.FuseUtil


Klasa pomocnicza dla operacji FUSE.

Streszczenie

Konstruktory publiczne

FuseUtil ()

Metody publiczne

boolean canMountZip ()

Zwraca informację, czy obsługiwane jest montowanie zip.

void mountZip (File zipFile, File mountDir)

Zamontuj plik zip jako system plików w trybie tylko do odczytu.

void unmountZip (File mountDir)

Odmontuj zamontowany plik zip.

Konstruktory publiczne

BezpiecznikUtil

public FuseUtil ()

Metody publiczne

canMountZip

public boolean canMountZip ()

Zwraca informację, czy obsługiwane jest montowanie zip.

Montaż zamka błyskawicznego jest obsługiwany tylko wtedy, gdy dostępny jest zamek błyskawiczny.

Zwroty
boolean true Jeśli obsługiwane jest montowanie zip. Inaczej fałszywe.

MountZip

public void mountZip (File zipFile, 
                File mountDir)

Zamontuj plik zip jako system plików w trybie tylko do odczytu.

Parametry
zipFile File : plik zip do zamontowania.

mountDir File : punkt montowania.

odmontujZip

public void unmountZip (File mountDir)

Odmontuj zamontowany plik zip.

Parametry
mountDir File : punkt montowania.