Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

GCSFileUploader

public class GCSFileUploader
extends GCSCommon

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.GCSCommon
com.android.tradefed.util.GCSFileUploader


Program do przesyłania plików do przesyłania danych plików do magazynu w chmurze Google (GCS).

streszczenie

Konstruktorzy publiczni

GCSFileUploader (File jsonKeyFile)
GCSFileUploader ()

Metody publiczne

void uploadFile (String bucketName, String gcsFilename, InputStream fileContents, String contentType, boolean allowOverwrite)

Prześlij dane do pliku zasobnika GCS.

Konstruktorzy publiczni

GCSFileUploader

public GCSFileUploader (File jsonKeyFile)

Parametry
jsonKeyFile File

GCSFileUploader

public GCSFileUploader ()

Metody publiczne

Przesyłanie pliku

public void uploadFile (String bucketName, 
        String gcsFilename, 
        InputStream fileContents, 
        String contentType, 
        boolean allowOverwrite)

Prześlij dane do pliku zasobnika GCS. gs: // [nazwa zasobnika] / [nazwa_pliku gcs]

Parametry
bucketName String : nazwa zasobnika GCS

gcsFilename String : nazwa pliku.

fileContents InputStream : InputStream danych do zapisania w pliku GCS.

contentType String : to typ nośnika MIME przesyłanego obiektu.

allowOverwrite boolean : True pozwoli tej metodzie nadpisać plik w GCS.