GCSFileUploader

public class GCSFileUploader
extends GCSCommon

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.GCSC شائع
com.android.tradefed.util.GCSFileUploader


أداة تحميل الملفات لتحميل بيانات الملف إلى التخزين السحابي من Google (GCS).

ملخص

المنشأت العامة

GCSFileUploader (File jsonKeyFile)
GCSFileUploader ()

الأساليب العامة

void uploadFile (String bucketName, String gcsFilename, InputStream fileContents, String contentType, boolean allowOverwrite)

تحميل البيانات إلى ملف حاوية GCS.

المنشأت العامة

GCSFileUploader

public GCSFileUploader (File jsonKeyFile)

حدود
jsonKeyFile File

GCSFileUploader

public GCSFileUploader ()

الأساليب العامة

رفع ملف

public void uploadFile (String bucketName, 
        String gcsFilename, 
        InputStream fileContents, 
        String contentType, 
        boolean allowOverwrite)

تحميل البيانات إلى ملف حاوية GCS. gs: // [bucketName] / [gcsFileName]

حدود
bucketName String : اسم حاوية GCS

gcsFilename String : اسم الملف.

fileContents InputStream : تدفق البيانات المراد كتابتها في ملف GCS.

contentType String : هي نوع وسائط MIME للكائن الجاري تحميله.

allowOverwrite boolean : سيسمح True لهذه الطريقة بالكتابة فوق ملف على GCS.