GCSFileUploader

public class GCSFileUploader
extends GCSCommon

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.util.GCSCommon
com.android.tradefed.util.GCSFileUploader


Narzędzie do przesyłania plików do przesyłania danych plików do magazynu w chmurze Google (GCS).

Streszczenie

Konstruktory publiczne

GCSFileUploader (File jsonKeyFile)
GCSFileUploader ()

Metody publiczne

void uploadFile (String bucketName, String gcsFilename, InputStream fileContents, String contentType, boolean allowOverwrite)

Prześlij dane do pliku zasobnika GCS.

Konstruktory publiczne

GCSFileUploader

public GCSFileUploader (File jsonKeyFile)

Parametry
jsonKeyFile File

GCSFileUploader

public GCSFileUploader ()

Metody publiczne

Przesyłanie pliku

public void uploadFile (String bucketName, 
        String gcsFilename, 
        InputStream fileContents, 
        String contentType, 
        boolean allowOverwrite)

Prześlij dane do pliku zasobnika GCS. gs://[nazwa zasobnika]/[nazwa_pliku gcs]

Parametry
bucketName String : nazwa zasobnika GCS

gcsFilename String : nazwa pliku.

fileContents InputStream : InputStream danych, które mają być zapisane w pliku GCS.

contentType String : jest typem nośnika MIME przesyłanego obiektu.

allowOverwrite boolean : True pozwoli tej metodzie zastąpić plik w GCS.