קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

GCSFileUploader

public class GCSFileUploader
extends GCSCommon

java.lang. אובייקט
com.android.tradefed.util.GCS נפוץ
com.android.tradefed.util.GCSFileUploader


מעלה קבצים להעלאת נתוני קבצים לאחסון ענן בגוגל (GCS).

סיכום

בונים ציבוריים

GCSFileUploader (File jsonKeyFile)
GCSFileUploader ()

שיטות ציבוריות

void uploadFile (String bucketName, String gcsFilename, InputStream fileContents, String contentType, boolean allowOverwrite)

העלה נתונים לקובץ דלי GCS.

בונים ציבוריים

GCSFileUploader

public GCSFileUploader (File jsonKeyFile)

פרמטרים
jsonKeyFile File

GCSFileUploader

public GCSFileUploader ()

שיטות ציבוריות

העלה קובץ

public void uploadFile (String bucketName, 
        String gcsFilename, 
        InputStream fileContents, 
        String contentType, 
        boolean allowOverwrite)

העלה נתונים לקובץ דלי GCS. gs: // [bucketName] / [gcsFileName]

פרמטרים
bucketName String : שם דלי GCS

gcsFilename String : שם הקובץ.

fileContents InputStream : InputStream של נתונים שייכתבו לקובץ GCS.

contentType String : הוא סוג המדיה MIME של האובייקט המועלה.

allowOverwrite boolean : נכון יאפשר לשיטה זו להחליף קובץ ב- GCS.