Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

GenericLogcatEventParser.LogcatEvent

public class GenericLogcatEventParser.LogcatEvent
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.GenericLogcatEventParser.LogcatEvent


Struct do przechowywania zdarzenia logcat z typem zdarzenia i wyzwalającym komunikat logcat

Streszczenie

Metody publiczne

LogcatEventType getEventType ()
String getMessage ()

Metody publiczne

getEventType

public LogcatEventType getEventType ()

Zwroty
LogcatEventType

pobierz wiadomość

public String getMessage ()

Zwroty
String