GenericLogcatEventParser.LogcatEvent

public class GenericLogcatEventParser.LogcatEvent
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.GenericLogcatEventParser.LogcatEvent


Etkinlik türü ve tetikleyici logcat mesajıyla bir logcat olayı tutacak yapı

Özet

Genel yöntemler

LogcatEventType getEventType ()
String getMessage ()

Genel yöntemler

getEventType

public LogcatEventType getEventType ()

İadeler
LogcatEventType

getMessage

public String getMessage ()

İadeler
String