Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

HprofAllocSiteParser

public class HprofAllocSiteParser
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.HprofAllocSiteParser


Klasa pomocnicza do analizowania informacji z sekcji Witryny alokacji raportów hprof.

streszczenie

Konstruktorzy publiczni

HprofAllocSiteParser ()

Metody publiczne

parse (File hprofReport)

Przeanalizuj tekstowy raport hprof.

Konstruktorzy publiczni

HprofAllocSiteParser

public HprofAllocSiteParser ()

Metody publiczne

analizować

public  parse (File hprofReport)

Przeanalizuj raport tekstowy hprof.

Parametry
hprofReport File : plik zawierający raport hprof.

Zwroty
Mapa zawierająca wyniki