HprofAllocSiteParser

public class HprofAllocSiteParser
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.HprofAllocSiteParser


hprof raporlarının Tahsis Siteleri bölümünden bilgileri ayrıştırmaya yönelik yardımcı sınıf.

Özet

Kamu inşaatçıları

HprofAllocSiteParser ()

Genel yöntemler

parse (File hprofReport)

Bir metin hprof raporunu ayrıştırın.

Kamu inşaatçıları

HprofAllocSiteParser

public HprofAllocSiteParser ()

Genel yöntemler

ayrıştırmak

public  parse (File hprofReport)

Bir metin hprof raporunu ayrıştırın.

Parametreler
hprofReport File : hprof raporunu içeren dosya.

İadeler
sonuçları içeren bir Harita