Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Strategia kompresji

public interface ICompressionStrategy

com.android.tradefed.util.ICompressionStrategy


Interfejs reprezentujący algorytm kompresji, który można wybrać w czasie wykonywania.

Streszczenie

Metody publiczne

abstract File compress (File source)

Kompresuje plik source (lub folder) i zwraca archiwum wynikowe.

abstract LogDataType getLogDataType ()

Zwraca LogDataType formatu archiwum używanego przez tę strategię.

Metody publiczne

Kompresja

public abstract File compress (File source)

Kompresuje plik source (lub folder) i zwraca archiwum wynikowe.

Parametry
source File : plik lub katalog do skompresowania

Zwroty
File Skompresowane archiwum

Rzuty
Jeśli operacja nie mogła zostać zakończona

getLogDataType

public abstract LogDataType getLogDataType ()

Zwraca LogDataType formatu archiwum używanego przez tę strategię.

Zwroty
LogDataType