Wiadomość e-mail

public static class IEmail.Message
extends Object

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.util.IEmail.Message


Kontener danych wiadomości e-mail.

Streszczenie

Konstruktory publiczne

Message ()
Message (String to, String subject, String body)

Wygodny konstruktor: stwórz prosty komunikat

Metody publiczne

void addBcc (String address)
void addCc (String address)
void addTo (String address)
getBcc ()
String getBody ()
getCc ()
String getContentType ()
String getSender ()
String getSubject ()
getTo ()
boolean isHtml ()
void setBody (String body)
void setContentType (String contentType)
void setHtml (boolean html)
void setSender (String sender)
void setSubject (String subject)
void setTos (String[] recipients)

Ustaw odbiorców.

Konstruktory publiczne

Wiadomość

public Message ()

Wiadomość

public Message (String to, 
        String subject, 
        String body)

Wygodny konstruktor: stwórz prosty komunikat

Parametry
to String : Pojedynczy adres docelowy

subject String : temat

body String : Treść wiadomości

Metody publiczne

dodaj UDW

public void addBcc (String address)

Parametry
address String

dodaj DW

public void addCc (String address)

Parametry
address String

dodać do

public void addTo (String address)

Parametry
address String

pobierzBcc

public getBcc ()

Zwroty

Pobierz Ciało

public String getBody ()

Zwroty
String

pobierzCc

public getCc ()

Zwroty

getContentType

public String getContentType ()

Zwroty
String

getSender

public String getSender ()

Zwroty
String

pobierz Temat

public String getSubject ()

Zwroty
String

dostać się do

public getTo ()

Zwroty

isHtml

public boolean isHtml ()

Zwroty
boolean

zestawCiało

public void setBody (String body)

Parametry
body String

ustawTypZawartości

public void setContentType (String contentType)

Parametry
contentType String

zestaw HTML

public void setHtml (boolean html)

Parametry
html boolean

ustaw nadawcę

public void setSender (String sender)

Parametry
sender String

Ustaw temat

public void setSubject (String subject)

Parametry
subject String

ustawTos

public void setTos (String[] recipients)

Ustaw odbiorców. Wszyscy wcześniej dodani odbiorcy zostaną zastąpieni. addTo(String) , aby dołączyć do listy odbiorców.

Parametry
recipients String : tablica adresów e-mail odbiorców