Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

IRestApiHelper

public interface IRestApiHelper

com.android.tradefed.util.IRestApiHelper


REST API çağrıları gerçekleştirmek için yardımcı bir arabirim.

Özet

Herkese açık yöntemler

abstract HttpResponse execute (String method, String[] uriParts, options, JSONObject data) execute (String method, String[] uriParts, options, JSONObject data)

Bir API isteğini yürütür.

Herkese açık yöntemler

yürütmek

public abstract HttpResponse execute (String method, 
        String[] uriParts, 
         options, 
        JSONObject data)

Bir API isteğini yürütür.

Parametreler
method String : isteğin HTTP yöntemi

uriParts String : İstek URI'sini oluşturmak için kullanılacak URL kodlu URI parçaları.

options : sorgu dizesini oluşturmak için kullanılan kodlanmamış parametre adları ve değerleri

data JSONObject : istekle birlikte gönderilecek veriler

İadeler
HttpResponse bir HttpResponse nesnesi